Szkolenia
i doradztwo 

Zarządzanie projektami 

O mnie

Piotr Filipiuk

Od 25 lat zarządzam projektami lub wspieram je w wielu obszarach biznesowych. Jako kierownik projektu, sponsor, klient, ważny interesariusz a także członek zespołu. Można powiedzieć, że „życie projektowe” znam od podszewki i to z różnych perspektyw
i metodyk. Wiem, co zrobić, aby projekt zakończył się sukcesem. Wiem, jak zdążyć
z pracami na czas i zmieścić się w budżecie.  Wiem też, jak nadzorować kierowników projektów, aby obietnice top managementu były realizowane.

Od pewnego czasu postanowiłem aktywniej podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Prowadzę szkolenia i doradztwo z kluczowych procesów praktycznego zarządzania projektami. Kładę nacisk na realną, biznesową stronę project management’u. Zapraszam do kontaktu

Usługi

Szkolenia:  Szkolenia zarówno online, stacjonarne jak i hybrydowe. Od podstawowych po specjalistyczne. Całe grupy, małe zespoły lub indywidualnie. Napisz, z jakiego obszaru zarządzania projektami interesuje Cię szkolenie.

Konsultacje: Wspieram projekty na etapie planowania, realizacji i zamknięcia. Napisz jakie konsultacje chciałbyś zamówić. Z jakiego obszaru? Jaki problem chciałbyś rozwiązać?

Doświadczenie

Od piętnastu lat prowadzę własną firmę. Poprzednio byłem dyrektora pionu zarządzania projektami, członka rady dyrektorów
i przewodniczącego Komitetu Sterującego w Telefonii Dialog [grupa KGHM Polska Miedź]. Odpowiadałem za kluczowe projekty realizowane w spółce oraz skuteczne wdrażanie metodyki zarządzania projektami. Pracowałem również w przemyśle jako dyrektor naczelny Stelmet S.A. jednego z wiodących producentów drewnianych elementów małej architektury ogrodowej w Europie. Wcześniej jako dyrektor wydziału w Urzędzie Wojewódzkim oraz dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 

Pełniłem rolę konsultanta i coacha przy kluczowych projektach w PGE S.A, Gaz –System S.A. KGHM, Bonduelle, L’Oreal i innych. Byłem jednym z głównych architektów systemu zarządzania programem Głogów Głęboki-Przemysłowy Udostępnienie Złoża w KGHM Polska Miedź.

Jako prelegent uczestniczyłem w wielu prestiżowych konferencjach organizowanych przez Harvard Business Review Polska, Institute for International Research i in. Byłem ekspertem Advanced Project Management Academy™ oraz autorem artykułów z zakresu komunikacji w projektach i roli jaką pełni kierownik projektu.

Rekomendacje...

„Podczas warsztatów (…) ćwiczyliśmy kolejne kroki
w zarządzaniu projektem. (…) Bardzo dużym atutem naszych trenerów poza oczywiście wiedzą (…) było bardzo bogate doświadczenie w kierowaniu projektami realizowanymi
w czołowych płaskich firmach i dużych jednostkach sektora finansów publicznych. Odpowiadając na nasze pytania
i wątpliwości, zawsze posługiwali się praktycznymi przykładami
z prowadzonych projektów.”  - Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, Prorektor, Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

„(…) Przeszkoliliśmy grupę kierowników projektów również
w zakresie stosowania specjalistycznego oprogramowania do zarządzania harmonogramami, grupę sponsorów i innych ważnych interesariuszy, wyćwiczyliśmy grupę trenerów wewnętrznych oraz członków zespołów projektowych. Dużą wartością dodaną programu szkoleń był fakt, że grupa pracowała na rzeczywistych projektach spółki oraz odbycia konsultacji merytorycznych z ekspertami TenStep Western Poland.” 
- Urszula Przegalińska-Kubik, Wiceprezes Zarządu, Maciej Wojeński, Wiceprezes Zarządu, Ekoenergetyka Polska sp. z o. o.

TenStep Western Poland prowadził cykl warsztatów zarzadzania projektami dla 10 managerów projektów oraz warsztaty nadzoru nad projektami dla grupy (...) wysokich rangą managerów stanowiących komitet sterujący (Steerco) kluczowych projektów realizowanych przez Colas.(…) Wysoko oceniamy przygotowanie i realizację warsztatów przez zespół konsultantów pod przewodnictwem pana Piotra Filipiuka.”  - Renaud Roussel, Prezes Zarządu, Colas Polska sp. z o. o.

Zaufali nam...

„TenStep ze swym biznesowym nastawieniem propaguje działania skuteczne, pozbawione zbędnej biurokracji.”
- Roman Czernicki, Dyrektor Generalny, Bonduelle Polska

„Metodyka TenStep, która jest metodyką referencyjną w KGHM Polska Miedź S.A. w sposób znaczący wspierała budowanie systemów zarządzania skomplikowanymi projektami.” - Paweł Markowski, Dyrektor Naczelny ds. Produkcji Górniczo- Hutniczej KGHM Polska Miedź

„Wdrożyliśmy metodykę zarządzania projektowego TenStep.
To pozwoliło nam skutecznie i efektywnie realizować kolejne przedsięwzięcia biznesowe.” - Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu, Instal-Konsorcjum sp. z o.o.

„Metodyka i jej elementy były podstawą do opracowania systemu monitorowania prac nad realizacją projektów
i przedsięwzięć organizacyjnych, który znakomicie upraszcza  
i porządkuje procesy nadzoru i przygotowania decyzji (…). ” - Adam Witek, Prezes Zarządu, Energetyka sp. z o. o.

 „Firma TenStep Western Poland prowadziła konsultacje dla pracowników wsparcia pracujących przy projekcie Ready for the Future w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogenereacja SA. (…) Uważam, że konsultacje przyczyniły się do wzrostu wiedzy i umiejętności uczestniczących w nich osób w zakresie zarządzania projektami. W mojej ocenie miało to pozytywny skutek nie tylko w tym ale również w innych projektach prowadzonych przez Grupę EDF.”  - Jolanta Skrzyńska – Winkel, Dyrektor HR, EDF Polska S.A

Pracowaliśmy razem...

 „(…)Przeszkolono top management w zakresie skutecznego nadzoru nad projektami. Opracowano zbiór procedur opisujących procesy planowania i zarządzania oraz wzory wewnętrznej dokumentacji projektowej. Praktyczne podejście konsultantów z TenStep połączone z minimalizacją działań nieproduktywnych pozwala uzyskać efektywne rezultaty” - Wojciech Furman – Członek Zarządu, Aflofarm Farmacja Polska sp. z o. o.  

„Zdecydowaliśmy się na standard TenStep Project Management Process, gdyż jest to rozwiązanie pragmatyczne, mało sformalizowane oraz zgodne z rozwiązaniami rekomendowanymi przez Project Management Institute.” - Sebastian Gąszczak, Dyrektor Działu ETNSHE, L’Oréal Warsaw Plant

 „Mając na uwadze poziom świadczonych usług, profesjonalne podejście, zaangażowanie, duże doświadczenie oraz umiejętności konsultantów prowadzących warsztaty KGHM Metraco uznaje, że usługi świadczone przez TenStep Western Poland są fachowe i rzetelne.” – Przemysław Hopfer – Prezes Zarządu, KGHM Metraco S.A.

 „Wraz z TenStep Western Poland uruchomiono czteromiesięczny cykl ośmiu warsztatów zarządzania projektami pod nazwą Dolnośląska Akademia TenStep.(…) W ciągu siedmiu edycji udało się wykształcić prawie 200 project managerów
z różnych firm i branż. Ponad 95% z nich zdało międzynarodowy egzamin certyfikujący. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali doskonałe przygotowanie prowadzących i znajomość kunsztu zarządzania projektami” – Adam Grabowiecki, prezes Zarządu Legnicki Park Technologiczny Letia S.A.

 „Przeprowadzone warsztaty były bardzo dobrze zorganizowane
i dopasowane do naszych potrzeb. Treści były dostosowane do naszych przypadków i branży, co sprawiło , że szkolenie było jeszcze bardziej wartościowe i efektywne.” – Mariusz Adamski, CEO & Owner, Adams Group.

 „W zrozumieniu i zaplanowaniu projektu (…) współpracowaliśmy z TenStep Western Poland. Eksperci
z TenStep koordynowali prace związane ze zdefiniowaniem celów, przedmiotów dostaw, zakresu oraz innych kluczowych aspektów. Opracowali harmonogram bazowy projektu uwzględniający specyfikę obszaru R&D(…). Konsultanci prezentowali duża wiedzę w zakresu zarządzania projektami
i umiejętność przełożenia jej na praktyczne rozwiązania. Rekomendujemy tę firmę w zakresie zarządzania złożonymi projektami.” - Agnieszka Erlach, Prezes Zarządu, Thermoplast Permanent Development S.A.

Formularz kontaktowy